Sale!

התחזקות בתפילה לה’ – הרב ידלר

הרב משה ידלר דברים נפלאים ומלהיבים להתחזקות בכל עת בתפילה לד’ ונוספו עליו קונטרסים בענין בטחון בד’, כבוד הספרים וזהירות בשמירת שבת.

25.00