Sale!

זכר יצחק השלם

שאלות ותשובות, חידושים וביאורים בש”ס מאת גאון ישראל רבי איצל’ה מפוניבז’ זצ”ל.יו”ל מכתי”ק ומקורות נוספים עם ציונים, מראי מקומות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.