Sale!

זר זהב

הגה”ק המקובל רבי יעקב צמח מופיע לראשונה מכתי”ק חיבור נפלא על שו”ע או”ח סי’ א-רמ. ובו שני מדורים מתורת רבינו האריז”ל ומתורת הזוהר בתוספות ביאורים ציונים והשואות. ומפתחות, ותולדות רבינו.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.