Sale!

חדשים גם ישנים פסחים

רבי יונתן שטייף חידושיו של רבי יונתן שטייף על הש”ס כוללים בירורי הלכה עד לסיכום הלכה למעשה.

המחיר המקורי היה: ₪48.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪41.00.