Sale!

חדשים גם ישנים שבת ב’ כרכים

רבי יונתן שטייף ביאורים והערות על כל דף ודף, כמאה וחמישים סוגיות ומערכות, כאלף שמונה מאות פסקי הלכות על כל המסכת. נדפס מכתי”ק.

88.00