Sale!

חומש עמק דבר סט ה”כ + רנה של תורה שה”ש

חומש עם רש”י ואונקלוס ועליו פירוש הנצי”ב מבואר ומפורש כולל מראי מקומות מדויקים ע”י הרב מרדכי קופרמן שליט”א, חמישה כרכים על חמישה חומשי תורה. רינה של תורה על שיר השירים.

המחיר המקורי היה: ₪370.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪315.00.