Sale!

חזון איש עם עיונים וביאורים עמ”ס עירובין חלק ב

נערך ע”י הרב אברהם מגיד
ספר החזו”א עם עיונים וביאורים
ובנוסף קונטרס קיצור פסקי
חזון איש.
עירובין חלק א’
עירובין חלק ב’ – מחיצות
נדה

המחיר המקורי היה: ₪42.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪32.00.