Sale!

חידושים ביאורים לר”א זליגמן בינגא

רבי זעליגמן מבינגא זצ”ל חידושים, ביאורים ופסקים על הלכות ציצית, ר”ח, מסכת פסחים, מצוות התלויות בארץ ועוד. יו”ל מכת”י המחבר עם הערות ומראי מקומות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.