Sale!

חידושי הגרז”ס – נשים

רבי שלמה זלמן סנדר כהנא-שפירא זצ”ל חידושים וביאורים על הש”ס מאת הגאון העצום רז”ס כהנא-שפירא. יו”ל מכת”י המחבר עם ציונים, מקורות והערות.שני כרכים ?סדר נשים סדר קדשים

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪55.00.