Sale!

חידושי הגרז”ר בענגיס חלק א’

רבי זעליג ראובן בענגיס זצ”ל חידושי סוגיות מאת הגאון הגרז”ר בענגיס זצ”ל גאב”ד ירושלים. יו”ל מכת”י עם ציונים, מקורות והערות

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.