Sale!

חידושי הרמב”ן – קטן

הוצאת מכון מערבא, הוגהו ע”פ כת”י, תוקנו אלפי טעויות דפוס שהשתרבבו לדברי הרמב”ן במשך השנים. הושלמו קטעים רבים שנשמטו, במהדורה מחודשת.

המחיר המקורי היה: ₪165.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪141.00.