Sale!

חידושי מהר”י בירב – קידושין

רבי יעקב בירב זצ”ל חידושים וביאורים עמ”ס קידושין. יו”ל ע”פ כתבי יד, ודפו”ר עם הערות וציונים, ונלווה אליו חידושי תלמיד הרשב”א עמ”ס קידושין.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.