Sale!

חידושי מהר”י שפירא נידה

חידושים וביאורים עמ”ס נדה להגאון רבי יוסף יאסקי שפירא זצ”ל אב”ד עסלא. יו”ל לראשונה מכת”י עם מקורות וציונים.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.