Sale!

חידושי רבינו פרץ עהש”ס

מכון מערבא הוגהו ע“ פ כת“י , תוקנו אלפי טעויות דפוס שהשתרבבו לדבריו במשך השנים. הושלמו קטעים רבים שנשמטו בהוצאה מהודרת מאירת עינים

162.00