Sale!

חידושי רבי אברהם שאג ג’ כרכים

רבי אברהם שאג חידושים על כל הש”ס רובם מכתי”ק. שאלות ותשובות, הערות והגהות על שו”ע יו”ד ואהע”ז- והגהות על קצות החושן ומחנה אפרים כולם מכתי”ק. מהדורה מפוארת בשלשה כרכים בתוספת תולדות רבינו.

המחיר המקורי היה: ₪187.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪159.00.