Sale!

חידושי רבי יהונתן איבישיץ ב”מ

רבי יהונתן אייבשיץ זצ”ל חידושים וביאורים עמ”ס ברכות ובבא מציעא. מופיע לראשונה מכת”י וספרי המחבר, עם ציונים ומקורות, הארות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪83.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪59.00.