Sale!

חידושי רבי יהונתן איבשיץ ברכות.

רבי יהונתן אייבשיץ זצ”ל חידושים וביאורים עמ”ס ברכות ובבא מציעא. מופיע לראשונה מכת”י וספרי המחבר, עם ציונים ומקורות, הארות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪57.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.