Sale!

חידושי רבי ישעיה ב”ב שבועות

רבי ישעיה רייניגר זצ”ל חידושים וביאורים על הש”ס, דרושים בהלכה ובאגדה וביאורים עה”ת. יו”ל מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות והארות.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.