Sale!

חידושי רבי משה קזיס ב”ק ב”מ שבועות

חידושים וביאורים על הש”ס להגאון רבי משה קזיס זצ”ל. יו”ל לראשונה מכת”י עם מראי מקומות, הערות והארות.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.