Sale!

חשבונות של מצוה

רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים חיבורו החשוב של הגאון זצ”ל-חידושים והערות על ספר החינוך. יו”ל מכת”י המחבר בתוספת ציונים ומקורות, הערות והארות.

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.