Sale!

חשב הלכה הלכות נדה

הרב ברוך ויסבלום
תמצית דברי השו“ע, רמ“א, ט“ז וש“ך, פתחי תשובה,
רעק“א והפרי מגדים.
מומלץ לנבחנים לקבלת היתר הוראה.

המחיר המקורי היה: ₪45.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪39.00.