Sale!

יד אלימלך

רבי דוד אלימלך שטורמלויפר זצ”ל חידושי סוגיות, שאלות ותשובות ומאמרי הלכה מאת הגאון אב”ד דינוב זצ”ל. יו”ל לראשונה מכת”י עם ציונים, מקורות והערות, ביאורים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.