Sale!

יד מלאכי חלק ג’

רבי מלאכי הכהן זצ”ל מופיע במהדורה חדשה ומתוקנת, עם הוספות ציונים מקורות והערות, ילקוט מפרשים ועוד. ביאור על התורה, תשובות ופסקים, שירים, פיוטים והסכמות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.