Sale!

ילקוט סופרים הלכות סת”ם

הרב יאיר שוורץ ספר הלכה למעשה ייחודי וראשון מסוגו בתחום, המקיף את כל דיני כתיבת סת”ם. ערוך למן שרשי הדינים ועד ההלכה למעשה ע”פ דעת המ”ב, קה”ס, שאר פוסקים וגדולי ההוראה בזמנינו, בתוספת ציוני מקורות, ואינדקס בעל למעלה מאלף ערכים להתמצאות קלה.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.