Sale!

יסוד הטהרה הלכות יחוד

מכון ”טהרת ישראל“
הלכות יחוד- הלכה למעשה
מפסקיו של הגאון רבי משה שאול קליין שליט”א
תלמידו של הגר“ש וואזנר זצ“ל

המחיר המקורי היה: ₪38.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪33.00.