Sale!

יסוד הטהרה קצ’ הלכות טהרה

הרב משה שאול קליין שליט”א
קצור הל’ טהרה מאת הרב הלל ורטהימר יו”ר מכון טהרת ישראל,

עפ”י שעורי ראש המכון הגאון רבי משה שאול קלין שליט”א

דומ”צ בבית הוראה דמרן הגר”ש וואזנר זצוק”ל.

המחיר המקורי היה: ₪51.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪44.00.