Sale!

יפה תואר – מדרש רבה בראשית ג”כ

רבינו שמואל יפה אשכנזי אבי המפרשים על המדרש רבה שנדפס לראשונה בוינציאה שנ”ז מהדורה מפוארת מאוד ומושלמת עם פנים המדרש מנוקד מעובד ומודגש כל הפסוקים והשלמתם. כל הפירוש בשלימות בהמון תוספות השמטות ותיקוני טעויות וציון אלפי מקורות מפתחות מפורטת ביותר. ג’ כרכים ראשונים על ספר בראשית. ובקרוב יופיעו כל הכרכים כולל במדבר ודברים מכת”י.

המחיר המקורי היה: ₪374.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪318.00.