כיצד סדר משנה / על מבנה המשנה ודרך לימודה בע”פ

10.00