Sale!

לאשר אמר – ויגד משה עה”ת ב’ כרכים

הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל כ”ץ זצ”ל ובנו רבי משה יהודה כ”ץ ולאשר אמר – ויגד משה על התורה ב”כ דברי תורה על דרך אגדה וחסידות עם חידושי הלכה בדיני המצוות המבוארים בפרשה.

המחיר המקורי היה: ₪110.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪41.00.