Sale!

לבוש מרדכי נדרים – הגה”ק ווינקלער

הגה”ק ר’ מרדכי ליב ווינקלער זצ”ל אב”ד מאד מגדולי הונגריה,
חידושים על מסכת נדרים מלאים יסודות עמוקים וישרים בעיקרי
הסוגיות, במהדורה חדשה בתוספת מראי מקומות, הערות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪53.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪46.00.