Sale!

לבוש מרדכי סדר מועדי השנה

הרב מרדכי שוורץ מו”ץ בעיה”ת בני ברק
פסקי הלכה והכרעות למעשה על סדר מועדי השנה,
במשנתם של גדולי הפוסקים וגדולי ההוראה,
בדגש על שאלות אקטואליות הנוגעות לכל בית בישראל.
כתובים בשפה ברורה השווה לכל נפש.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.