Sale!

לבוש מרדכי עמ”ס שבת

רבי משה מרדכי עפשטיין זצ”ל חידושים וביאורים, מערכות ושיעורים שאלות ותשובות מהגאון זצ”ל. יו”ל בעריכה מחודשת, עם ציונים ומקורות, הערות וביאורים, כותרות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪80.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.