Sale!

לימודי ה’ עהש”ס

רבי יהודה נגא’ר
ספר נפלא ומקיף מאוד על מאות כללים ועניינים במרחבי הש”ס
והפוסקים מהדורה מחודשת בתוספת מאות תיקונים והשמטות
אשר הדפיסם המחבר בשאר ספריו. הערות ציונים ומפתחות ומבוא
נרחב.

המחיר המקורי היה: ₪80.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.