Sale!

לקט יושר יורה דעה

רבינו ישראל איסרלין זצ”ל פסקים, מנהגים ותשובות אשר נלקטו ונכתבו ע”י תלמיד רבינו. יו”ל ע”פ כתב היד המקורי, עם ציונים ומקורות, הערות ונספחים, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.