Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק ט’ סימן רב – רטו

על סדר המשנה ברורה סימנים רב – רטו
ביאור מקורות – גדרי ההלכה – ליבון הגדרות המושגים הערות
והארות- פסקי גדולי האחרונים זצ“ל ושיבדלחט“א
הלכות ברכות : העץ, אדמה, שהכל, הגפן – ברכה אחרונה – דיני קדימה בברכות
דיני עיקר וטפל – דיני עניית אמן – דין ברכות ברכה שאינה צריכה
לוח הברכות מאות סוגי מאכלים תמונתם וברכתם

המלאי אזל

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.

המלאי אזל