Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק יא’ סימן רל – רמא

על סדר המשנה ברורה סימנים רל – רמא
הרב מאיר ז. ערבה
ביאור מקורות – גדרי ההלכה – ליבון הגדרות המושגים
הערות והארות- פסקי גדולי האחרונים זצ“ל ושיבדלחט“א
ברכות פרטיות – תפילת מנחה וערבית
הלכות ק“ש שעל המיטה – הלכות צניעות

המחיר המקורי היה: ₪35.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪30.00.