Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק יב’ סימן רמב – רסב

על סדר המשנה ברורה סימנים רמב – רסב
הרב מאיר ז. ערבה
ביאור מקורות – גדרי ההלכה – ליבון הגדרות המושגים
הערות והארות- פסקי גדולי האחרונים זצ”ל ושיבדלחט”א
דיני ההכנות לשבת – העסקת גוי בשבת – שהייה חזרה והטמנה

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.