Sale!

מאמר מרדכי

רבי מרדכי פאנפעדער זצ”ל חידושי סוגיות וענינים בש”ס מאת הגאון אב”ד בעקעש זצ”ל. יו”ל מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.