מבית לוי יו"ד

פסקי מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל

בעל "שבט הלוי"

אלפי פסקים שבשו"ע יו"ד, הלכה למעשה שנערכו בשפה ברורה על ידי תלמידו הגאון רבי משה שטיין שליט"א

ממה ששמע בעצמו ממרן הגר"ש ואזנר זצ"ל ומי"א חלקי שו"ת שבט הלוי.

53.00