Sale!

מגילת אסתר – מאמר אסתר

רבי ישראל זאב הורוויץ אב”ד איהעל ביאורים וחידושים נפלאים על מגילות אסתר-רות-איכה מכתי”ק עם התרגומים ופירש”י.

56.00