Sale!

מדרש אגדת בראשית

מדרש קדום ביותר על בראשית, מהדורה חדשה מנוקדת ומוערת בתוספת שמונה הפירושים ובראשם מהר”ם די לוזנאו ור‘ אברהם בן הגר”א ועוד.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.