Sale!

מדרש אותיות דרבי עקיבא השלם

להתנא האלהי רבי עקיבא מהדורה מושלמת בתוספת חלק שלישי מכת”י שלא נדפס מעולם מנוקדת ומלווה בביאורים ופירושים מגדולי רבותינו ופירושים קדמונים לראשונה מכת”י. ציונים והערות ומבואות על כל המדרש.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.