Sale!

מדרש והזהיר

רבינו חפץ אלוף ]מהגאונים[ מדרש קדום ונפלא מאוד על סדר שמות ויקרא במדבר עם פירוש יסודי ‘ענפי יהודה’ להרה”ג ר’ ישראל מאיר פריימן ז”ל אב”ד איסטרהא חתנו של בעל הערוך לנר. מהדורה מחודשת מנוקדת ומוערת.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.