Sale!

מדרש זוטא

על חמש המגילות,
יוצא לאור במהדורה מחודשת
מנוקד, מפוסק ומוער בהדגשת
הפסוקים ובהוספת מראי
מקומות .

המחיר המקורי היה: ₪60.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪45.00.