Sale!

מדרש שמואל

עם כל המפרשים ובראשם יפה נוף לבעל היפה תואר מכת”י. מהר”י כץ. מהר”י מבראד. רד”ל. ולא עוד אלא. עץ יוסף. ענף יוסף. יד יוסף. ביאורים ותיקונים לר”ש באבער.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.