Sale!

מדרש תהילים ב”כ

המדרש הידוע “שוחר טוב” על ספר תהלים. מהדורה חדשה בצירוף המפרשים פי‘ מהר”י כץ, ביאור הרא”ם, חיים טובים, הערות ותיקונים ר”ש באבער, פי‘ ר‘ מתתי‘ היצהרי לתמניא אפי. פי‘ ר‘ ידעיה הפניני למדרש.

המחיר המקורי היה: ₪170.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪145.00.