Sale!

מדרש תנחומא ד”כ

מדרש תנחומא השלם והמבואר בו נכללו הן המדרש תנחומא הרגיל והן המדרש תנחומא הישן שהו”ל ר”ש באבער מכת”י. מנוקד ומפוסק בתוספת אלפי מראי מקומות, תיקונים וחילופי גירסאות ובתוספת תשעה פרושים: ועץ יוסף – ענף יוסף ביאור האמרים – פירוש קדמון אברהם אזכור – קול הרמ”ז זכירה לחיים – ולא עוד אלא -נתיב הים כולם מעובדים מחדש עם מ”מ והערות. מבוא נרחב לתנחומא של באבער.

המחיר המקורי היה: ₪242.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪195.00.