מהדורת שוטנשטיין גודל בינוני

הוצאת ארטסקרול

תלמוד בבלי עם ביאור מקיף  בלשון קצרה וקולחת   המבאר את כל מהלך הסוגיה בצורה ברורה וקלה להבנה

בתחתית  העמוד   הערות  להרחבה וביאור קושיות המתעררות תוך כדי הלימוד  .

כמו כן שולבו הקדמות העוזרות ללומד להכנס לעולם מושגים חדש .

102.00

102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00