Sale!

מהרי”ט אלגאזי בכורות חלה

רבי יום טוב אלגאזי זצ”ל חיבורו הנודע של מרא דארעא דישראל המהרי”ט על הלכות בכורות וחלה להרמב”ן. מופיע במהדורה מפוארת ומתוקנת, עם ציונים ומראי מקומות, הערות והארות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.