Sale!

מהר”י שטייף במדבר

רבי יונתן שטייף
ספר נוסף מכתב יד קדשו
על חומש במדבר, ול”ג בעומר וחג השבועות.
מחולק לדרשות ולאמרות לפי סדר הפסוקים.

98.00